Клон Велико Търново


timthumb (37)Тодор Асенов

Управител клон В. Търново

тел: +35962600818

мобилен: +359893390469

e-mail asenovt(at)farkol.bg


timthumb (38)

Емилия Георгиева

Главен Дилър

тел: +35962600828

e-mail georgievae(at)farkol.bg

 


timthumb (39)

Марияна Павлова

Дилър

тел: +35962600828

e-mail pavlovam(at)farkol.bg

 


timthumb (40)

Милка Кедикова

Касиер – Фактурист

тел: +35962600838

e-mail fakturist_vt(at)farkol.bg

 


Боян Рашев

Търговски представител

тел: +359894676868

e-mail boyan.rashev(at)farkol.bg