Клон Бургас

Георги Милев

Управител аптечен склад

тел:      +35956888888

факс:    +35956851722

mail_GMilev


Милен Стойков

Търговски Представител

Мобилен:      +359894497557

факс:    +35956851722
mail_MilenS


Стойка Павлова

Главен дилър

тел:      +35956851719

факс:    +35956851722

mail_SPavlova


timthumb (16)

Жасмина Комидвенска

Дилър

тел:      +35956851712

факс:    +35956851722

mail_JKomidvenska


timthumb (17)Мария Цветкова

Дилър

тел:      +35956851715

факс:    +35956851722

mail_MCvetkova


timthumb (18)

Веселина Шалдърова

Дилър

тел:      +35956 851713

факс:    +35956851722

mail_VShaldarova


Адриан Крушков

Дилър

тел:      +35956851739

факс:    +35956851722

mail_AKrushkov

 


Стела Цанева

Дилър

тел:      +35956851703

факс:    +35956851722

mail_SCaneva

 


Йоанна Величкова

Дилър

тел:      +35956851703

факс:    +35956851722

email: yoanna.velichkova@farkol.bg