Централно Управление


GBинж. Георги Базотев

Председател на съвета на директорите

тел: +35956851733

факс: +35956851722

mail_georgi


tanya_bazotevaд-р Таня Минчева – Базотева

Изпълнителен директор

тел: +35956851724

факс: +35956851722

mail_mincheva

 


newIMG_2947Милена Киркова

Главен счетоводител

тел: +35956851726

факс: +35956851722

 


newIMG_2860инж. Райо Карчев

Директор болничен пазар

тел: +35956851735

факс: +35956851722

mail_rajo

 


timthumb (1)Красимир Гадълев

Финансов директор

тел: +35956851737

факс: +35956851722

mail_krasig

 


Стоян Колев

Административен директор

тел: +35956851721

факс: +35956851722

 


newIMG_2834Мария Трендафилова

Секретар

тел: +35956851721

факс: +35956851722

mail_maria

 Maria DaskalovaМария Даскалова

Технически сътрудник

тел: +35956851721

факс: +35956851721

email farkol@farkol.bg


newIMG_28361инж. биотехнолог Мая Мирчева

Мениджър болничен пазар

тел: +35956851735

факс: +35956851722

mail_maya

 


newIMG_2866Ваня Пенчева

Зам-гл. счетоводител

тел: +35956851738

факс: +35956851722


newIMG_2843Амалия Бостанджиева

Зам-гл. счетоводител

тел: +35956851738

факс: +35956851722

mail_amalia

 


newIMG_2887Теодора Мартинова

Юрисконсулт

тел: +35956851727

факс: +35956851722

mail_tedi

 


newIMG_2850

инж. Ясен Янев

Системен Администратор

тел: +35956851734

факс: +35956851722

mail_yasen

 


newIMG_2984инж. Валентин Николов

Системен Администратор

тел: +35956851734

факс: +35956851722

mail_valio

 


newIMG_2984инж. Михаил Панайотов

Системен Администратор

тел: +35956851734

факс: +35956851722

mail_mihail_panayotov

 


newIMG_2984инж. Анелия Русева

Системен Администратор

тел: +35956851734

факс: +35956851722

mail_aneliya_ruseva

 


newIMG_2959Марияна Костова

Касиер

тел: +35956851732

факс: +35956851722


newIMG_2868Августина Димова

Човешки ресурси

тел: +35956851723

факс: +35956851722

mail_avgustina

 


newIMG_2994Тони Тихолова

Специалист Търговска дейност

тел: +35956851720

факс: +35956851722

mail_toni