757_main

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР В ОТДЕЛ „ОРТОПЕДИЯ“

„ФАРКОЛ“ АД е компания, известна повече от 28 години с търговия на едро с фармацевтични стоки, медицински и ортопедични изделия и консумативи, техника и апаратура. „ФАРКОЛ“ АД е ексклузивен дистрибутор на DePuySynthes, Johnson & Johnson за България – световни лидери в предоставянето на решения в множество отдели на здравеопазването като ортопедия, спортна медицина, травматология, гръбначна хирургия и неврохирургия.

Компанията е постигнала висок стандарт на обслужване на своите клиенти, като непрекъснато подобрява и разширява дейността си, поради което обявяваме свободна позиция за длъжността: „Технически секретар“ в отдел „Ортопедия“.

Изисквания към кандидатите:

– Образование: висше, полувисше или средно;

– Подготовка и умения за работа с Windows, Еxcel, Word, Open Office;

– Отлични умения за работа с компютърна информационна система за въвеждане и обработка на данни /в екселски таблици/;

– Много добро владеене на английски език, писмено и говоримо;

– Организационни способности, аналитичност, добра комуникативност за работа в екип, прецизност, концентрация, и отговорно отношение към работата;

– Правоспособност за управление на МПС;

Необходими документи:

– CV и Мотивационно писмо

– По възможност препоръки от предходни работодатели;

– Актуална снимка;

– Копие на диплома за завършено образование.

Компанията предлага:

– Добро възнаграждение;

– Постоянен трудов договор;

– Допълнителни обучения;

– Възможности за личностно развитие.

Месторабота: гр. София, „ФАРКОЛ“ АД, отдел „Ортопедия“, офис София

Необходимите документи, моля изпращайте на :  hr@farkol.bg

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.