Шофьор/Разносвач/

ФАРКОЛ АД е компания, известна повече от 27 години с търговия на едро с фармацевтични стоки, медицински и ортопедични изделия и консумативи, техника и апаратура. Дружеството е постигнало висок стандарт на обслужване на своите клиенти, непрекъснато подобрява и разширява дейността си.

ФАРКОЛ АД разполага с модерно оборудвани пет складови бази в страната: Бургас, София, Пловдив, Шумен и Велико Търново. С оглед реализиране пълния капацитет на аптечния и болничен пазар в региона на град Велико Търново и Великотърновска област, обявяваме свободна позиция за длъжността: Шофьор /Разнос на фармацевтични продукти/ във Фармацевтичен склад за търговия на едро – гр. Велико Търново:

Изисквания към кандидатите:

– Образование: Средно /общо или специално/;

– Свидетелство за управление на МПС, с категория не по-ниска от В;

– С опит и трудов стаж на сходна длъжност – над 1 година;

– Притежаването на технически умения е предимство при равни други условия;

– Дисциплинираност, ангажираност, концентрация, оперативност, добра комуникативност за работа в екип, споделяне на отговорност по общи задачи, взаимозаменяемост.

Необходими документи: CV, мотивационно писмо, препоръки от предходни работодатели

и актуална снимка.

Компанията предлага:

Добро възнаграждение;

Постоянен трудов договор;

Обучение и възможност за личностно развитие.

Месторабота: гр. Велико Търново, „ФАРКОЛ“ АД – Фармацевтичен склад за търговия на едро.

Необходимите документи изпращайте на hr@farkol.bg

Одобрените по документи кандидате ще бъдат поканени на интервю.