МАНИПУЛАНТ-ФАКТУРИСТ

ФАРКОЛ АД е компания, занимаваща се повече от 26 години с търговия на едро с фармацевтични стоки, медицински и ортопедични изделия и консумативи, техника и апаратура. Фирмата е постигнала висок стандарт на обслужване на своите клиенти, непрестанно подобрява и разширява дейността си.. „Фаркол” АД разполага с модерно оборудвани пет складови бази в страната : Бургас, София, Пловдив, Шумен и Велико Търново. С оглед реализиране пълния капацитет и разширяване дейността на компанията в региона на град Велико Търново, обявяваме свободна позиция за длъжността:„Манипулант-фактурист“ – ФАРКОЛ АД – Фармацевтичен склад гр. Велико Търново:

Изисквания към кандидатите:
– Образование: средно, с предимство – образование с медицинска насоченост и опит на същата или сходна длъжност;
– Познаване на номенклатурата;
– Оперативност, изпълнителност, коректност, безгрешно боравене с документи, концентрация на вниманието, екипност, добра самоорганизация, готовност за професионално усъвършенстване и позитивно приемане на промени.

Необходими документи: CV и Мотивационно писмо;
Препоръки от предходни работодатели /по възможност с
налични контакти за връзка с работодателите/;
Актуална снимка;
Копие на диплома за завършено образование
Компанията предлага:
Добро възнаграждение;
Постоянен трудов договор;
Допълнително обучение;
Възможности за личностно развитие.

Месторабота: гр. Велико Търново , ФАРКОЛ АД – Фармацевтичен склад гр. Велико Търново
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Моля изпращайте необходимите документи на имейл адрес: hr@farkol.bg
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.