УПРАВИТЕЛ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН СКЛАД ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО

ФАРКОЛАД е компания, занимаваща се повече от 27 години с търговия на едро с фармацевтични стоки, медицински и ортопедични изделия и консумативи, техника и апаратура. Фирмата е постигнала висок стандарт на обслужване на своите клиенти, непрестанно подобрява и разширява дейността си.. „Фаркол” АД разполага с модерно оборудвани пет складови бази в страната: Бургас, София, Пловдив, Шумен и Велико Търново. С оглед реализиране пълния капацитет и разширяване дейността в региона на град и област София, обявяваме свободна позиция за длъжността:

„Управител на Фармацевтичен склад за търговия на едро“ във „Фаркол“ АД – гр. София:

Изисквания към кандидатите:

– Образование: висше икономическо ;

– Подготовка и много добри умения за работа с Windows, Еxcel, Word, Open Office;

– Много добро владеене на английски език /писмено и говоримо/;

– Правоспособност за управление на МПС;

– Предимство при опит в търговия на едро;

– Организационни способности, аналитичност, опит в управлението на хора, добра комуникативност за работа в екип, концентрация, съобразителност, предприемчивост и настоятелност по време на работа;

Необходими документи:

CV и Мотивационно писмо;

Препоръки от предходни работодатели /по възможност с

налични контакти за връзка с работодателите/;

Актуална снимка;

Копие на диплома за завършено образование

Компанията предлага:

Добро стартово възнаграждение с реални възможности за

нарастване според показаните положителни резултати;

Постоянен трудов договор;

Обучение;

Месторабота: гр. София, „ФАРКОЛ“ АД – Фармацевтичен склад за търговия на едро.

Изпращайте необходимите документи на hr@farkol.bg !

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.