ПРОДАВАЧ ИЗПЪЛНЕНИЕ ПОРЪЧКИ ПО ТЕЛЕФОН /ДИЛЪР/

ФАРКОЛ АД е компания, известна повече от 27 години с търговия на едро с фармацевтични стоки, медицински и ортопедични изделия и консумативи, техника и апаратура. Фирмата е постигнала висок стандарт на обслужване на своите клиенти, непрекъснато подобрява и разширява дейността си. ФАРКОЛ АД разполага с модерно оборудвани пет складови бази в страната :Бургас, София, Пловдив, Шумен и Велико Търново. С оглед реализиране пълния капацитет и разширяване дейността на аптечния пазар в региона на град София и София област, обявяваме свободна позиция за длъжността „Продавач изпълнение поръчки по телефона „ /Дилър/ във Фармацевтичен склад на едро – ФAРКОЛ АД – гр. София:

Изисквания към кандидатите:

– Образование: висше, средно;

– Опит на същата или сходна длъжност;

– Подготовка и умения за работа с Windows, Еxcel, Word, Open Office;

– Свидетелство за правоспособност категория В и опит за управление на МПС;

– Организационни способности, аналитичност, добра комуникативност за работа в екип, концентрация, съобразителност, предприемчивост и настоятелност към клиента по време на работа;

Необходими документи:

– CV и Мотивационно писмо

– Препоръки от предходни работодатели /по възможност с

налични контакти за връзка с работодателите/

– Актуална снимка

– Копие на диплома за завършено образование

– Компанията предлага:

– Добро възнаграждение;

– Постоянен трудов договор;

– Допълнителни обучения;

– Възможности за личностно развитие

Месторабота: гр. София, ФАРКОЛ АД – Фармацевтичен склад на едро- гр. София

Необходимите документи изпращайте на hr@farkol.bg

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.