ПРОДАВАЧ ИЗПЪЛНЕНИЕ ПОРЪЧКИ ПО ТЕЛЕФОН /ДИЛЪР/

ФАРКОЛ АД е компания, известна повече от 26 години с търговия на едро с фармацевтични стоки, медицински и ортопедични изделия и консумативи, техника и апаратура. Фирмата е постигнала висок стандарт на обслужване на своите клиенти, непрекъснато подобрява и разширява дейността си. ФАРКОЛ АД разполага с модерно оборудвани пет складови бази в страната :Бургас, София, Пловдив, Шумен и Велико Търново. С оглед реализиране пълния капацитет и разширяване дейността на аптечния пазар в региона на град София и София област, обявяваме свободна позиция за длъжността „Продавач изпълнение поръчки по телефона „ /Дилър/ във Фармацевтичен склад на едро – ФAРКОЛ АД – гр. София.

Изисквания към кандидатите:
– Образование: висше, средно;
– Опит на същата или сходна длъжност;
– Подготовка и умения за работа с Windows, Еxcel, Word, Open Office;
– Организационни способности, аналитичност, добра комуникативност за работа в екип,                        концентрация, съобразителност, предприемчивост и настоятелност към клиента по време на          работа;
Необходими документи:
– CV и Мотивационно писмо;
– Препоръки от предходни работодатели /по възможност с налични контакти за връзка с                      работодателите/;
– Актуална снимка;
– Копие на диплома за завършено образование;
– Компанията предлага;
– Добро възнаграждение;
– Постоянен трудов договор;
– Допълнителни обучения;
– Възможности за личностно развитие;

Месторабота: гр. София, ФАРКОЛ АД – Фармацевтичен склад на едро- гр. София.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.