МАНИПУЛАНТ И РАЗНОС НА СКЛАДИРАНИ СТОКИ

 
ФАРКОЛ АД е компания, известна повече от 26 години с търговия на едро с фармацевтични стоки, медицински и ортопедични изделия и консумативи, техника и апаратура. Фирмата е постигнала висок стандарт на обслужване на своите клиенти, непрекъснато подобрява и разширява дейността си.

ФАРКОЛ АД разполага с модерно оборудвани пет складови бази в страната :Бургас, София, Пловдив,

Шумен и Велико Търново. С оглед оптимизиране дейността на склад София, обявяваме свободна

позиция за длъжността: „Манипулант обработка и разнос на складирани стоки във Фармацевтичен

склад за търговия на едро – ФAРКОЛ АД – гр. София:

Изисквания към кандидатите:
– Образование: средно, с предимство образование с медицинска насоченост и познаване на

номенклатурата;
– Свидетелство за правоспособност категория В и опит за управление на МПС;
– Опит на същата или сходна длъжност;
– Оперативност, изпълнителност, коректност, безгрешно боравене с документи, концентрация на

вниманието, екипност, добра самоорганизация, готовност за професионално усъвършенстване и

позитивно приемане на промени;
– Физическа пригодност за извършване на товаро-разтоварна дейност;

Необходими документи:
– CV и Мотивационно писмо
– Препоръки от предходни работодатели /по възможност с
налични контакти за връзка с работодателите/
– Актуална снимка
– Копие на диплома за завършено образование
– Компанията предлага:
– Добро възнаграждение;
– Постоянен трудов договор;
– Допълнителни обучения;
– Възможности за личностно развитие

Месторабота: гр. София, ФАРКОЛ АД – Фармацевтичен склад на едро-гр. София

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.