МАНИПУЛАНТ ОБРАБОТКА НА СКЛАДИРАНИ СТОКИ

ФАРКОЛ АД е компания, известна повече от 27 години с търговия на едро с фармацевтични стоки, медицински и ортопедични изделия и консумативи, техника и апаратура. Фирмата е постигнала висок стандарт на обслужване на своите клиенти, непрекъснато подобрява и разширява дейността си. ФАРКОЛ АД разполага с модерно оборудвани пет складови бази в страната :Бургас, София, Пловдив, Шумен и Велико Търново. Обявяваме овакантена позиция по заместване за длъжността: „Манипулант обработка на складирани стоки“ във Фармацевтичен склад на едро – ФAРКОЛ АД – гр. Пловдив, поради излизане на служителка в отпуск по майчинство.

Изисквания към кандидатите:

– Образование: средно, с предимство образование с медицинска насоченост и познаване на номенклатурата;

– Опит на същата или сходна длъжност;

– Оперативност, изпълнителност, коректност, безгрешно боравене с документи, концентрация на вниманието, екипност, добра самоорганизация, готовност за професионално усъвършенстване и позитивно приемане на промени;

Необходими документи:

– CV и Мотивационно писмо

– Препоръки от предходни работодатели /по възможност с

налични контакти за връзка с работодателите/

– Актуална снимка

– Копие на диплома за завършено образование

– Компанията предлага:

– Добро възнаграждение;

– Трудов договор по заместване на служителка в майчинство;

– Допълнителни обучения;

– Възможности за личностно развитие

Месторабота: гр. Пловдив, ФАРКОЛ АД –гр. Пловдив, Фармацевтичен склад на едро

Необходимите документи моля изпращайте на hr@farkol.bg

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.