МАНИПУЛАНТ ОБРАБОТКА НА СКЛАДИРАНИ СТОКИ

ФАРКОЛ АД е компания, известна повече от 27 години с търговия на едро с фармацевтични стоки, медицински и ортопедични изделия и консумативи, техника и апаратура. Фирмата е постигнала висок стандарт на обслужване на своите клиенти, непрекъснато подобрява и разширява дейността си. ФАРКОЛ АД разполага с модерно оборудвани пет складови бази в страната: Бургас, София, Пловдив, Шумен и Велико Търново. С оглед оптимизиране дейността на аптечния пазар в региона на град Бургас и Бургаска област, обявяваме свободна позиция за длъжността: „Манипулант обработка на складирани стоки във Фармацевтичен склад за търговия на едро – ФAРКОЛ АД – гр. Бургас:
Изисквания към кандидатите:
– Образование: средно, с предимство образование с медицинска насоченост и познаване на номенклатурата;
– Опит на същата или сходна длъжност;
– Оперативност, изпълнителност, коректност, безгрешно боравене с документи, концентрация на вниманието, екипност, добра самоорганизация, готовност за професионално усъвършенстване и позитивно приемане на промени;
– Пригодност за интензивна физическа натовареност;
– Свидетелство за правоспособност и опит за управление на автомобил, категория В
Необходими документи:
– CV и Мотивационно писмо
– Препоръки от предходни работодатели /по възможност с
налични контакти за връзка с работодателите/
– Актуална снимка
– Копие на диплома за завършено образование
– Компанията предлага:
– Добро възнаграждение;
– Постоянен трудов договор;
– Допълнителни обучения;
– Възможности за личностно развитие

Месторабота: гр. Бургас, ФАРКОЛ АД – Фармацевтичен склад за търговия на едро

Моля изпращайте необходимите документи на hr@farkol.bg

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю !