belodrobna

СБАЛПФЗ – Бургас

belodrobna

www.pulmhospital-bs.org

  СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЕООД – гр. Бургас е единственото лечебно заведение на територията на Бургаска област, в което е завършен пълния цикъл на диагноза, диференциална диагноза, лечение и продължително наблюдение на болни с белодробна патология. Разполага с 75 болнични легла, диспергирани в две основни отделения: отделение за лечение на остра и хронична изострена белодробна патология и отделение за лечение на туберколоза.

Болницата е акредитирана от Министерството на здравеопазването за осъществяване на лечебна и диагностична дейност.
Болницата притежава сертификат по ISO 9001:2008.