medika

Медика АД

medika

www.medica.bg

Медика – 40 години традиция в производството на медицински изделия и лекарства!

Началото на “Медика” АД е поставено през 1971 г., когато в гр. Сандански се открива „Завод за превързочни материали”. От тогава до днес фирмата е неразделна част от българската фармацевтична промишленост. През тези 40 години от създаването си Медика преминава през различни етапи, свързани с обновяване и модернизиране на производствените мощности, сертифициране на фирмата по ISO и внедряване на система по качество, изграждане на модерен цех за производство на медицински изделия – ЕВРОМЕД и на фармацевтични продукти – ФАРМАМЕДИКА.