MBALP

МБАЛ Пазарджик

MBALP

www.mbal-pz.com

 Нашата цел е да осигурим възможно най-добрия прием на всеки пациент, качествена диагностика и лечение на заболяванията, ефективни здравни грижи и по този начин да допринесем за укрепване на здравето и благополучието на местните хора.

Основните ценности, към които се придържаме, са:
Предоставяне на медицинско обслужване без дискриминация по възраст, пол, раса, вярвания;
Съобразяване с Хартата за правата на пациента;
Съобразяване с изискванията на стандартите в медицината и за болничното обслужване;
Свободно изразяване на мнение от страна на пациентите относно качеството на оказаните медицински услуги и отношението на персонала.
Когато избирате да се лекувате при нас, Вие изразявате доверие към екипа от лекари, сестри и санитари, които ще направят всичко възможно да възстановите здравето си.