mbal_burgas

МБАЛ – Бургас

mbal_burgas

www.mbalburgas.com

 Мисията на болницата се осъществява в съответствие с действащото законодателство в страната, международните здравни договори и конвенции, основните принципи, залегнали в Националната здравна стратегия, както и етичния кодекс на съсловната организация на лекарите в България. От създаването си тя е многопрофилна и с доминиращо регионално значение.

Нашата мисия е да повишим качеството на здравните услуги и да осигурим висококвалифицирано медицинско обслужване.
МБАЛ – Бургас предлага висококачествена консултативно-диагностична дейност и болнична помощ.
Екипът винаги се е стремял да внедри нови методи за диагностика и лечение.