epruvetki

Приемайте лекарствата както Ви е инструктирал Вашият медицински специалист

Начинът, по който организмът усвоява, разпределя, преработва и отделя лекарствата, може да се промени с възрастта.
Винаги приемайте лекарствата както Ви е инструктирал Вашият медицински специалист. Трябва да сте сигурни, че приемате правилното лекарство с точната доза, по правилния начин, в точното време.
Понякога може да получите нежелана реакция след продължителен прием на лекарства.
Съобщавайте всички нежелани реакции:
Изпълнителна агенция по лекарствата: тел.: +359 2 8903417; e-mail: bda@bda.bg, онлайн: www.bda.bg/Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица

5 гледания